Pavol Hammel a Prúdy - The best of 2018

29.11.2018 /štvrtok/

Zľavy: bez nároku na zľavy.

Veľká scéna Domu odborov
Začiatok : 19,00 hod.
Vstupné : 18 €
Predpredaj : recepcia Domu odborov, www.ticketportal.sk
Viac info : 041/72 320 64