SILNÉ REČI

05.05.2018 /sobota/

Vystupujúci: Jakub Lužina, Stano Staško, Gabo Žifčák, Simona

Veľká scéna Domu odborov
Začiatok : 19,00 hod.
Vstupné : 15 €
Predpredaj : recepcia Domu odborov, www.ticketportal.sk
Viac info : 041/72 320 64