Benefičný koncert pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme

23.05.2018 /streda/

Druhý apríl je Svetový deň povedomia o autizme a každoročne sú v tento deň osvetlené namodro významné budovy po celom svete. Ako uviedli organizátori medzinárodnej kampane „modrá je symbolom dôvery, tradície, oddanosti a komunikácie, s ktorou majú autisti často veľký problém“. Žilina sa tento rok takisto opäť pridala k ďalším mestám a inštitúciám, ktoré sa zapojili do medzinárodnej kampane "Light It Up Blue!" rozsvietením žilinskej radnice a Burianovej veže.

Pri tejto príležitosti organizuje Regionálne centrum autistov Žilina charitatívny koncert, ktorý sa uskutoční 23. mája 2018 o 18.00 hod. v priestoroch Veľkej scény Domu odborov v Žiline. Výťažok z koncertu bude použitý na aktivity a pomôcky potrebné na komplexnú starostlivosť pre ľudí s diagnózou autizmus.

Regionálne centrum autistov v Žiline - Bánovej je najkomplexnejšie zariadenie na Slovensku poskytujúce výchovno - vzdelávacie, sociálne a poradenské služby deťom, žiakom a dospelým s diagnózou autizmus a ich rodinám.

Toto zariadenie zastrešuje:

  • Súkromnú základnú školu s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom (ZA + elokované pracovisko v Čadci)
  • Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
  • Občianské združenie Detská komunita
  • Súkromnú praktickú školu
  • Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Jeho zriaďovateľka, PaedDr. Beáta Matušáková, ktorá je zároveň pani riaditeľkou, je tento rok nominovaná na Slovenku roka v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov. Dlhé roky sa venuje deťom s diagnózou autizmus, pripravila projekt Súkromnej špeciálnej základnej školy pre žiakov s autizmom, ktorá bola otvorená v roku 2006 ako prvá škola tohto typu na Slovensku. Jej prácou sa inšpirujú ďalší pedagógovia na Slovensku.

Veľká scéna Domu odborov
Začiatok : 18,00 hod.
Vstupné : 10 €
Predpredaj : recepcia Domu odborov
Viac info : 041/72 320 64